ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: «Εξυγίανση ναι, λιτότητα όχι»

  • «Δεν αρκεί να λέγεσαι σοσιαλιστής. Πρέπει να πείθεις ότι πράγματι αγωνίζεσαι για την εμβάθυνση της πολιτικής και κοινωνικής δημοκρατίας». Η σκιώδης υπουργός Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Λούκα Κατσέλη πιστεύει πως το μεγάλο στοίχημα για το κόμμα της είναι «να μετατρέψει το σπάταλο και αντιπαραγωγικό κράτος σε μοχλό ανάπτυξης και προάσπισης».

*Την ίδια ώρα αποφεύγει να πει τη λέξη απογραφή, ωστόσο επισημαίνει ότι «με την ανάληψη της διακυβέρνησης θα παρουσιάσουμε την κατάσταση όπως έχει».

*Τάσσεται, τέλος, υπέρ ενός «ισχυρού δημόσιου πυλώνα στο χώρο των τραπεζών, που θα στηρίζει την πραγματική οικονομία και θα προστατεύει τους καταναλωτές».

* Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη δεν φαίνεται να κερδίζουν από την οικονομική κρίση. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές γι’ αυτά, ωστόσο οι πολίτες δεν τα εμπιστεύονται.

– Αυτό συνέβη όπου τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα δεν προέβαλαν μια ευδιάκριτη και αξιόπιστη εναλλακτική προοδευτική πρόταση. Οπου δεν ανέδειξαν τη χρεοκοπία των νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών. Οπου οδηγήθηκαν σε συγκυβερνήσεις με συντηρητικά κόμματα.

* Εχασαν, δηλαδή, τη σοσιαλιστική ταυτότητά τους;

– Δεν αρκεί να λέγεσαι σοσιαλιστής ή σοσιαλδημοκράτης. Πρέπει να πείθεις ότι πράγματι αγωνίζεσαι για την εμβάθυνση της πολιτικής και οικονομικής δημοκρατίας, για τα κοινωνικά δικαιώματα, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το «όλοι ίδιοι είστε» πληρώνεται ακριβά. Κι ο λογαριασμός είναι ιδιαίτερα υψηλός για τα προοδευτικά κόμματα, γιατί οι ψηφοφόροι τους είναι πολύ πιο αυστηροί και πιο απαιτητικοί.

* Λιγότερο ή περισσότερο κράτος είναι η απάντηση στην κρίση;

– Η πρόσφατη ιστορία έχει αποδείξει περίτρανα ότι και η πλήρης απορύθμιση των αγορών καταλήγει σε κερδοσκοπία, αισχροκέρδεια και μεγάλες ανισότητες. Αλλά και ότι μια οκνηρή, αναποτελεσματική και διεφθαρμένη γραφειοκρατία επιφέρει ολέθρια αποτελέσματα για τη δημοκρατία.

* Ποια είναι η χρυσή τομή;

– Η απάντηση είναι ένα ευνομούμενο, επιτελικό και αποτελεσματικό κράτος που θα ασκεί με κανόνες, διαφάνεια και λογοδοσία τον ελεγκτικό, αναπτυξιακό, αναδιανεμητικό και κοινωνικό του ρόλο. Ενα κράτος που θα συντονίζει και θα κινητοποιεί. Που θα προστατεύει τον πολίτη με αποτελεσματική εποπτεία των αγορών. Που θα συμπράττει με τις παραγωγικές δυνάμεις για τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας και την προώθηση μακρόπνοων παραγωγικών αναδιαρθρώσεων. Που θα διασφαλίζει το κοινωνικό δικαίωμα σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παιδείας, υγείας, πρόνοιας και ασφάλισης.

* Το κράτος στην Ελλάδα είναι και μεγάλο και σπάταλο και διεφθαρμένο…

– Η πρόκληση είναι αυτό το σπάταλο, αντιπαραγωγικό και γραφειοκρατικό κράτος από εμπόδιο να το μετατρέψουμε σε μοχλό ανάπτυξης και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό απαιτεί όραμα, βούληση, στρατηγική, προγραμματισμό, αυστηρή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, σωστά κίνητρα και αντικίνητρα, εμπέδωση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Είναι το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα.

* Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας;

– Στην οικονομική διακυβέρνηση έχουμε θέσει τρεις προτεραιότητες: Πρώτον, αποτελεσματική χρήση του ΕΣΠΑ 2007-2013, του αναπτυξιακού νόμου, των εγγυήσεων και των προμηθειών του Δημοσίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη. Δεύτερον, αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση στη βάση προϋπολογισμού επιχειρησιακών προγραμμάτων και ενός σύγχρονου ελεγκτικού συστήματος για τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα φορολογικά έσοδα για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και της κοινωνικής πολιτικής. Τρίτον, στήριξη της επιχειρηματικότητας με άρση των αντικινήτρων που υπάρχουν, απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για αδειοδότηση, χωροθέτηση και λειτουργία επιχειρήσεων, και ενεργό προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων.

* Αν ισχύουν όσα λέτε, να υποθέσω ότι θα ισχυριστείτε, σε περίπτωση νίκης, ότι σας κληροδότησε η Ν.Δ. καμένη γη;

– Οι πάντες γνωρίζουν πως η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι πολύ χειρότερη απ’ αυτήν που εμφανίζει η κυβέρνηση. Η οικονομική επιβράδυνση, ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός, η υπερχρέωση, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και η απαξίωση των θεσμών διακυβέρνησης προϋπήρξαν της διεθνούς κρίσης. Οφείλονται σε συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης και χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας. Οι πολίτες απαιτούν αποτελεσματική διακυβέρνηση και υλοποίηση πολιτικών που προάγουν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, που δίνουν διέξοδο στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Θα κριθούμε απ’ αυτά που θα πραγματοποιήσουμε.

* Να περιμένουμε απογραφή;

– Παρακολουθούμε την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και των δημοσίων οικονομικών από κοντά. Με την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσουμε την κατάσταση στον ελληνικό λαό όπως ακριβώς έχει, καθώς και ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θα υλοποιεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις μας.

* Πολλά στελέχη του κόμματός σας λένε ότι το πρώτο μέλημα μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας. Πάλι λιτότητα;

– Εφαρμογή «προγράμματος λιτότητας» που τον λογαριασμό τον πληρώνει ο πιο αδύνατος είναι συνταγή αποτυχίας. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και των συνταξιούχων βυθίζει την οικονομία σε ύφεση, «παγώνει» την αγορά, διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες και τελικά μειώνει τα έσοδα και αυξάνει τα ελλείμματα. Για να υπερβεί η οικονομία την κρίση χρειάζεται να δημιουργηθεί πλούτος, να αυξηθεί δηλαδή η «πίτα», και, βεβαίως, να μοιρασθεί δίκαια. Η απαραίτητη δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί για μας προϋπόθεση για την απελευθέρωση πόρων που θα χρηματοδοτούν τις απαραίτητες επενδύσεις και κοινωνικές δαπάνες.

* Υπόσχεστε αύξηση των δαπανών για την παιδεία, την υγεία, αναδιανομή του εισοδήματος. Πού θα τα βρείτε;

– Το ελληνικό Δημόσιο διαχειρίζεται ετησίως περίπου 120 δισ. ευρώ: 60 περίπου δισ. από τον προϋπολογισμό, 20-25 δισ. ευρώ πόροι από την Ε.Ε. και 40-50 δισ. ευρώ από δανεισμό. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητη η ανακατανομή των δαπανών ώστε να μειωθούν οι καταναλωτικές δαπάνες προς όφελος τόσο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που πρέπει να ξεπεράσει σταδιακά το 5% του ΑΕΠ, όσο και των δαπανών για την παιδεία, την υγεία και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Επιβάλλεται, επίσης, η στοχευμένη αναθεώρηση και ανακατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ ώστε να εναρμονιστεί με τις αναγκαίες παραγωγικές αναδιαρθρώσεις, καθώς και η προώθηση των τομών που προγραμματίζουμε στο σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης για την εξοικονόμηση πόρων και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής μας και η αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας αποτελούν σημαντικές πηγές πρόσθετων εσόδων.

* Ποια η γνώμη σας για την πρόταση ότι η Ελλάδα χρειάζεται έναν ισχυρό τραπεζικό βραχίονα υπό δημόσιο έλεγχο;

– Αν και στη χώρα μας λειτουργούν 4 τράπεζες (Εθνική, Αγροτική, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Αττικής) και ένας ειδικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) όπου το ελληνικό Δημόσιο και τα ταμεία κατέχουν σημαντικά μερίδια, εντούτοις οι οργανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν στην πράξη ως ένας ισχυρός δημόσιος πυλώνας, που θα διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό, θα στηρίζει την πραγματική οικονομία και θα προστατεύει καταναλωτές και επενδυτές από αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές. Παράλληλα, χρειάζεται ισχυρή και αποτελεσματική εποπτεία σε όλο το χρηματοοικονομικό οικοδόμημα. Με συντονισμό καταρχήν όλων των εποπτικών λειτουργιών, στην κεφαλαιαγορά, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές ασφαλίσεις και τα ταμεία, και τη σταδιακή δημιουργία μιας ενιαίας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής.

* Για μια ορισμένου τύπου κριτική- και από το χώρο σας- είστε μια οικονομολόγος παλιάς κοπής, εγκλωβισμένη στη δεκαετία του ’80. Τι απαντάτε;

– Τα κλισέ και οι ετικέτες αποδεικνύουν αδυναμία ουσιαστικής αντιπαράθεσης πάνω σε ιδέες, προτάσεις και πολιτικές.

  • Στον ΤΑΣΟ ΠΑΠΠΑ, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 12 Ιουλίου 2009
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s