ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ: «Χωρίς ατζέντα δεν θα υπάρχει και διάλογος»

Αιχμές κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα του διαλόγου για την παιδεία αφήνει ο προέδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Ο καθηγητής Θάνος Βερέμης τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει ατζέντα σε κάθε διάλογο, απαντά «μακάρι» στην ερώτηση εάν η κυβέρνηση έχει «μακροπρόθεσμη στόχευση και συγκροτημένο σχέδιο για τις μεταρρυθμίσεις».
**Αρνείται ότι το ΕΣΥΠ υποβαθμίζεται από τον νέο υπουργό με την ανάθεση του διαλόγου σε άλλο όργανο, που υπόκειται σ’ αυτό.
**Η συνέντευξη έχει ως εξής:

ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ

*Πώς κρίνετε την κίνηση για έναν διάλογο tabula rasa (από μηδενική βάση) για τις αλλαγές στο λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ;

-Κάθε διάλογος χρειάζεται ημερήσια διάταξη. Και στο παρελθόν ο διάλογος στο ΕΣΥΠ πραγματοποιήθηκε με βάση προτάσεις οι οποίες προήλθαν από κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και προσωπικότητες της εκπαίδευσης. Από την πολυφωνία και τη συζήτηση θα προκύψει μια τελική πρόταση προς το ΥΠΕΠΘ.

*Ο υπουργός χαρακτήρισε την πρόταση του ΕΣΥΠ «μια άποψη» για τις αλλαγές. Σημαίνει έμμεση αναίρεση της δουλειάς σας;

-Το ΕΣΥΠ, και συγκεκριμένα το επιμέρους ειδικό Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ), λειτούργησε με τις προτάσεις που κατατέθηκαν για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπήρξαν τότε και άλλες προτάσεις εκτός εκείνης της επιτροπής του ΕΣΥΠ. Τελικά διασώθηκε το 70% περίπου της πρότασης του ΕΣΥΠ στον νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

*Πολλοί μιλούν για περιθωριοποίηση του ΕΣΥΠ, αλλά και δική σας, από τον υπουργό Παιδείας, αφού ο διάλογος θα γίνει τελικά στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μάλιστα με νέο πρόεδρο τον Γ. Μπαμπινιώτη;

-Το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ) υπάγεται στο ΕΣΥΠ ως ένα από τα τρία επιμέρους συμβούλιά του και προεδρεύει πάντοτε, όταν είναι παρών, ο πρόεδρος του ΕΣΥΠ, ο οποίος μπορεί, επίσης, και να συγκαλεί τα συμβούλια. Ο πρόεδρος του ΣΠΔΕ διορίζεται από τον υπουργό ύστερα από εισήγηση του προέδρου του ΕΣΥΠ. Τα ίδια ισχύουν και για τα άλλα δύο συμβούλια, το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) και το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ), σύμφωνα με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα. Ο πρωθυπουργός στη συζήτηση για την παιδεία στη Βουλή, στις 23/1, είπε ξεκάθαρα: «Η επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων, τόσο για το νέο λύκειο όσο και για τον νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα γίνει μέσα από τη λειτουργία του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, όπως αυτό προβλέπεται από το Π.Δ. 127 του 2003. Ιδίως μάλιστα από το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργεί στο πλαίσιο, αλλά και σε αμφίδρομη σχέση με το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας». Το ίδιο επανέλαβε και ο κ. Σπηλιωτόπουλος. Εάν κάποιοι αυτό θέλουν να το θεωρούν περιθωριοποίηση του ΕΣΥΠ, φοβάμαι ότι έχουν λανθασμένη πληροφόρηση ή λανθασμένη άποψη.

*Πιστεύετε ότι υπάρχει μακροπρόθεσμη στόχευση και συγκροτημένο σχέδιο στις «μεταρρυθμίσεις» της κυβέρνησης στον χώρο της παιδείας;

-Μακάρι να υπάρχει «μακροπρόθεσμη στόχευση και συγκροτημένο σχέδιο» στις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της παιδείας. Εγώ γνωρίζω τις προτάσεις της επιτροπής του ΕΣΥΠ, τις οποίες ακόμα επεξεργαζόμαστε με προσοχή. Αυτό ίσως εξηγεί και την κάποια αργοπορία στην κοινοποίησή τους. Επίσης, πιστεύω ακράδαντα ότι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία επιτυγχάνονται με συναίνεση τουλάχιστον από τα δύο μεγάλα κόμματα. Αυτό εξάλλου επιθυμεί και η κοινωνία μας, πιστεύω.

  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον ΤΑΣΟ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 01/02/2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s